Privacy Verklaring One Events :: One Events

Privacy Verklaring One Events

Privacy Verklaring One Events

One Events gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hieronder kunt u lezen welke gegevens we van u bewaren en hoe lang, wie toegang tot deze gegevens hebben, waarvoor we de gegevens gebruiken en hoe u deze gegevens kunt inzien en kunt wijzigen.
 

Welke gegevens gebruiken we van u?

Als u bij ons een aanvraag plaatst of interesse heeft getoond in onze diensten bewaren we - voor zover noodzakelijk - de onderstaande gegevens:

 • Uw naam en aanspreektitel (heer/mevrouw)
 • Eventuele bedrijfsnaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw factuurgegevens
 • Een overzicht van de diensten die u van ons afneemt

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor alle aspecten van onze dienstverlening, zoals:

 • correspondentie
 • contracten
 • facturering
 • afspraken met partners/partijen voor zover deze noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren hebben naast de administratieve medewerkers ook de instructeurs en uitvoerders van One Events toegang tot uw gegevens. Voorts werken we samen met enkele partners en leveranciers. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin besloten ligt dat zij uw gegevens alleen mogen gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de afgesproken diensten in opdracht van One Events.
 

Hoe slaan wij uw gegevens op

We slaan uw gegevens op in databases binnen de Europese Unie. Wij vinden uw privacy heel belangrijk en zullen er alles aan doen wat binnen onze macht ligt om uw gegevens te beschermen.
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de wettelijke bepalingen. Daarna verwijderen we alle gegevens die we van u hebben. We houden verschillende termijnen aan, waarna we uw gegevens verwijderen.

 • Uw factuurgegevens bewaren we 7 jaar (verplichting belastingdienst)
 • Overige gegevens bewaren we 1 jaar

Hoe kan u uw gegevens inzien, verwijderen of wijzigen?

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of door ons laten verwijderen.
Stuur hiervoor een mailtje naar info@one-events.nl, of bel naar 0345-633819.
 

Wie is verantwoordelijk voor de privacy van uw gegevens?

De verantwoordelijke binnen One Events is Sebastiaan Sleeuwenhoek. U kunt hem bereiken op: 0345-633819, of mailen naar info@one-events.nl U kunt hem ook benaderen als u vragen hebt over deze privacyverklaring, of als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als misbruik van uw gegevens vermoedt.

Pure experience!